Internet Explorer jednak bezpieczny

Lord Avebury poruszył kwestię bezpiecze?stwa przeglądarki Internet Explorer pod kątem ostatnich ataków. Zapytanie dotyczyło bezpiecze?stwa przeglądarki jak i stanowiska rządu Francji oraz Niemiec. Pporuszona została kwestia migracji na inną (alternatywną)przeglądarkę. Rząd Wielkiej Brytanii słowami słowami jej ministra odpowiedział że nie ma takiej potrzeby. Ponadto jest w stałym kontakcie z przedstawicielami firmy Microsoft i zapewnienie wysokiego poziomu bezpiecze?stwa zapewnia aktualizacja zainstalowanych aplikacji.