Dziurawy GateKeeper Pro

Odkryto poważną lukę w programie GateKeeper Pro.
Zdalny użytkownik wysyłając odpowiednie spreparowane żadanie na port 3128, może doprowadzić do przepełnienia bufora i wykonania przez niego dowolnego kodu.
W tej chwili nie są dostępne rozwiązania problemu, poza sugestią zablokowania dostępu do portu 3128.