Minefield — Firefox nightly

Firefox jest oczywiście wciąż rozwijany, niemalże w każdej wersji, w tym po polsku; pod kodową nazwą Minefield. Wyróżnia się przy tym dwie tradycyjne głóne linie rozwoju: aktualizowaną branch (obecnie Firefox 3.5 oparty o silnik Gecko 1.9.1) i ściśle rozwojową trunk (Firefox 3.6 oparty o silnik Gecko 1.9.2). Wydania są udostępniane głównie w celu publicznego przetestowania, a także zgłaszania, nowych funkcjonalności i poprawek odkrywanych błędów.

Licencja: Wolne oprogramowanie (MPL/GNU GPL/GNU LGPL)

Pobierz:
firefox-3.6a1pre.pl.win32 (28-04-2009) installer.exe | .zip
firefox-3.5b5pre.pl.win32 (28-04-2009) installer.exe | .zip
firefox-3.0.11pre.pl.win32 (26-04-2009) installer.exe | .zip
firefox-2.0.0.22pre.pl.win32 (24-04-2009) installer.exe | .zip