Chory patent…

“Niedawno Microsoft otrzymał patent na dwuklik (ang. double-click) wykonywany za pomocą urządze? wskazujących, w szczególności myszy komputerowej. Patent o numerze 6,727,830 został zarejestrowany przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (US Patents and Trademark Office). Skrócony opis, który można znaleźć na stronie USPTO określa przedmiot patentu jako Metoda (…) udostępniona w celu rozszerzenia funkcjonalności przycisków na urządzeniu (…). Alternatywne funkcje aplikacji są uruchamiane na podstawie długości czasu, przez który przycisk jest przyciśnięty. Podstawowa funkcja przypisana przyciskowi jest uruchamiana, gdy przycisk zostanie przyciśnięty na krótki (…) okres czasu. Patent przypisany został dwóm osobom reprezentującym korporację Microsoft (Charlton E. Lui i Jeffrey R. Blum)”.
Ja się tego komentować nie podejmuję…