Sasser w areszcie

W dniu wczorajszym niemiecka policja aresztowała autora wirusa Sasser. Jest nim w/g doniesie? 18-letni chłopak z Rotenburga.
Z kolejnych informacji, udostępnionych prasie, wynika iż jest on również autorem innego wirusa Netsky.
Do zatrzymania przyczynił się ktoś z jego najbliższego otoczenia. Niemiecki oddział Microsoftu otrzymał informacje telefoniczną o możliwym autorze.
Ma mu zostać przedstawiony zarzut rozpowszechniania szkodliwego oprogramowania, co za tym idzie o sabotaż komputerowy.
Jako że dużą część przestępstwa popełnił przed uzyskaniem pełnoletności kara będzie z zakresu kar dla nieletnich.
Co do możliwych oskarże? cywilnych o szkody liczone w milionach w tej chwili nic nie wiadomo