ReverseConnect 0.401a

Program ReverseConnect jest programem obsługującym sieci p2p, bazującym na założeniach programu DC++, i oparty jest o jego kod źródłowy. Posiada wszystkie zalety programu DC++, dodatkowo potrafi ściągać plik z kilku źródeł jednocześnie, posiada funkcję mapowania ściąganych plików co pozwala przedłużyć żywotność dysku twardego. Posiada również funkcję bezpiecznej identyfikacji użytkownika.

Licencja: OpenSource
Pobierz: ReverseConnect 0.401a
Strona projektu: DC++
Strona projektu: ReverseConnect