SP 3 dla XP, PDF + Office

Potwierdzają się nioficjalne jak dotąd informacje o przygotowywaniu przez Microsoft dodatku SP3 dla systemu WinXP. Poinformował o tym Bernard Ourghanlian z francuskiego oddziału MS, według jego słów publikacja nie nastąpi raczej przed ko?cem 2006, priorytetem w tej chwili jest przygotowanie i publikacja systemu Vista. SP3 ma zawierać nie tylko poprawki bezpiecze?stwa, ale ma też wprowadzać nowe funkcje do systemu m.in. znajdzie się w nim IE7 czyli nowa wersja przeglądarki internetowej.
Również nowy MS Office 12, który wydany ma być w drugiej połowie 2006 zawierać będzie wiele nowości wśród których na uwagę zasługuje wprowadzenie możliwości tworzenia dokumentów w fomacie PDF we wszystkich progamach pakietu. Powodem dla którego MS zdecydował się na wsparcie formatu PDf miała być ilość zapyta? od użytkowników.