French Security Incident Response Team

FrSIRT, to niezależna Francuska organizacja zajmująca się monitorowaniem internetu, w celu ostrzegania o możliwych niebezpiecze?stwach z niej płynących. Organizacja zbiera, kataloguje, sprawdza i uwierzytelnia napływające informacje. Następnie tak przygotowane dane wysyła emailem z o ile to możliwe rozwiązaniem, do subskrybujacych te informacje specjalistów zajmujących się bezpiecze?stwem.
Wszystkim znającym język angielski bądź francuski polecamy zapoznać się z tym serwisem jak również zasubskrybować jej kanały RSS.

Odwiedź: French Security Incident Response Team