Win2k – dziura niemożliwa do załatania.

Firma eEye, zajmująca się bezpiecze?stwem oprogramowania, odkryła krytyczną dziurę w Windowsie 2000. Eksperci firmy twierdzą iż jest to dziura nie do załatania.

Dzięki tej luce atakujacy komputer z zainstalkowanym systeme Win2k ma możliwość uzyskania zdalnego dostępu do komputera przez podstawienie fałszywego numeru IP. Eksperci firmy twierdzą iż szczegółów długo nie uda się utrzymać w tajemnicy oraz że już wkrótce pojawią się wirusy wykorzystujące wspomnianą dziurę.

Firma Microsoft bada doniesienie o tej luce.

Tymczasem jak wiadomo Microsoft Windows 2000 jest systemem najchętniej wykorzystywanym w dużych firmach a 30 czerwca 2005 roku zako?czył się 5 letni okres supportu ze strony M$, jak jednak wiadomo jeszcze przez kolejne 5 lat mają ukazywać się poprawki dotyczące jedynie bezpiecze?stwa systemu.

?ródło: Chip newsroom