Zwycięrzył rozsądek.

Dziś, w drugim czytaniu załoze? dyrektywy dotyczącej patentowania oprogramowania, Europosłowie zdecydowaną większością głosów (648) odrzucili stanowisko rady europy. W marcu br. Rada UE zatwierdziła projekt dyrektywy o opatentowaniu oprogramowania komputerowego. Część członków UE była zdecydowanie przeciwna nowym przepisom, w tym Polska. Twierdzono iż uchwała będzie sprzyjała dużym koncernom informatycznym i w konsekwencji spowoduje dalszą monopolizację rynku. Społeczność internetowa stworzyła kilka stron w których każdy mógł wyrazić swój sprzeciw dla nowej uchwały. Jedna z takich stron umożliwia podpisanie się i wysłanie swoich podziekowa? polskiemu rządowi za swoje zdecydowane stanowisko sprzeciwiające się patentom na oprogramowanie.

Nie Patentom Software’owym!
No Software Patents!
Thank you, Poland!