Context Menu Editor

Narzędzie pozwalające na edycję i porządkowanie menu kontekstowego dla plików, katalogów oraz dla przeglądarki IE. Dzięki niemu mamy możliwość usuniecia wpisów którzch nie używamy, a które dodawane są automatycznie do menu kontekstowego.
Program nie wykonuje kopii bezpiecze?stwa, więc w przypadku omyłkowego usunięcia wpisu może być koniecznym ponowne zainstalowanie danego programu.
Program w języku angielskim.

Licencja: Freeware
Pobierz: Context Menu Editor