SMS za 5 groszy?

UKE czyli popularny Urząd Kontroli Elektronicznej wydał w dniu wczorajszym decyzję mówiącą o obniżeniu opłaty za usługę SMS. ?rednio wysłanie SMS’a kosztuje około 15 groszy. Na mocy decyzji cena ta ma zostać obniżona do 5 groszy. Prezes UKE nałożył na operatorów Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel, Polkomtela, Polskiej Telefonii Cyfrowej, P4 i Cyfrowego Polsatu następujące obowiązki w zakresie popularnych SMS’ów :

* obowiązek dostępu do sieci w celu świadczenia usługi zaka?czania wiadomości SMS,
* obowiązek równego traktowania przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
* obowiązek przejrzystości,
* obowiązek polegający na ustalaniu opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego w oparciu o ponoszone koszty.

Z jednej strony taka decyzja może cieszyć. a z drugiej firmy nie mogą sobie pozwolić na stratę i na pewno te 10 groszy różnicy zostanie wliczone w inna usługę.

?ródło:www.di.com.pl