Wyniki sprzedaży Windows 7

W/g bada? firmy NPD system Windows 7 jest lepiej sprzedającym się systemem niż Vista. Wnioski takie nasunęły się podczas przeprowadzania tygodniowej analizy sprzedaży systemu w USA. Najpopularniejszą edycją jest uaktualnienie do wersji Home Premium, potem Professional oraz na trzecim pakiet rodzinny Home Premium. Tutaj małe wyjaśnienie co to jest pakiet rodzinny Home Premium. Są to trzy licencje na uaktualnienie do wersji Home Premium a kosztuje tyle co wersja Professional. Niestety ten pakiet nie został wprowadzony w Polsce.