Zmiany w Google Docs

Firma Google udostępniła nową wersję internetowego pakietu biurowego Google Docs, która oprócz „upiększonego” interfejsu użytkownika przynosi ze sobą kilka ważnych funkcji i dodatków, usprawniających pracę z dokumentami. Najważniejszą zmianą wprowadzoną w nowym wydaniu Google Docs to możliwość ręcznej edycji kaskadowych arkuszy stylów CSS oraz dodawania do prezentacji materiałów wideo pochodzących z serwisu YouTube. Niestety obie posiadają pewne ograniczenia funkcjonalności, pierwsze z nich to wymóg, iż grafika, z którą pracujemy musi być hostowana przez Google Docs, a drugie, że w momencie eksportowania dokumentu zawierającego materiały wideo z YouTube do formatu PowerPointa są one zapisywane jako statyczne klatki. Ponadto dodano możliwość tworzenia plików PDF z opracowanych dokumentów bez wcześniejszej konieczności ich wydruku. Nowością są także notatki, umożliwiające podczas odtwarzania prezentacji na dyskretne notowanie uwag, informacji itp. Warto dodać, że zostały również ulepszone funkcje współpracy z GoogleGears. Możliwa jest teraz praca w trybie offline także z arkuszami kalkulacyjnymi (dotychczas możliwe to było tylko z dokumentami tekstowymi).

?ródło: Google