DVD Region Free

DVD Region Free 3.50 to program, poprzez który zyskujemy możliwość odtwarzania płyt ze wszystkich 6 regionów kodowych w naszym czytniku dvd.
Obejście to funkcjonuje dzięki specjalnemu sterownikowi systemowemu, nie jest konieczne wgrywanie nowego firmware, również 5-krotna możliwość zmiany kodu należy do przeszłości.
Wersja shareware
Pobierz